Nyheter på gården

År 2022 fyller vår fina, moderna stenladugård 150 år.'

I vintras gick vi kurs i Holistic Management, och vi började tillämpa den betesdriften på mjölkkorna
År 2021 blev vår fosforfälla färdigÅr 2020 vann vi pris som solcellshjältar i Mälardalen

och Philip von Heideken vann teknikutmaningen med sitt automatiserade avlastarbordÅr 2019/2020 installerade vi solceller på Fräkentorp och Bjursätter. Totalt 914m2


År 2018 installerade vi en biokolproducerande värmepanna. Värmen används till att värma upp en lokal där vi odlar fisk och grönsaker i akvaponi. Biokolet ska göra klimatnytta, näringbuffra åkermarken och höja mullhalten. Vi har fått stöd från Klimatklivet till detta. 😊
År 2015 bygger vi upp en biogasanläggning på gården. Kornas gödsel kommer att rötas och kan ge värme, el och biogas


År 2014 fylldes hela vår fina stenladugård från 1872 med djur. Det tog ett tag att växa i den.
År 2010, var förändingens år!

Vår nya mjölkrobot sattes i drift...


Fram till detta år var det gårdens bonde som var vår "mjölkmaskin" och vi stod i ett vägskäl mellan att expandera och investera eller att avveckla mjölkproduktionen.

Valet blev expansion. Vi köpte mer mark, ökade besättningen, byggde om lagårn till lösdrift och installerade en mjölkrobot. Nu har vi en modern ladugård från 1872!