Biogas


Biogasrötning är som kompostering fast utan syretillförsel. Vid kompostering får man värme och CO² samt nedbrutet material (löv 1 år träd).

Vi rötning får man biogas och ett nedbrutet material i form av rötrester. Men ingen värme.

Biogasproduktion är en fantastisk ”slasktratt” där man kan få ut energi, gödsel  av avfall som man inte kan göra något mer av längre.

 

Och för att kunna ersätta fossil energi så behövs många olika system som integreras.

Här är biogas en viktig del.


En ko bildar 500 l Metan/dygn.


Fräkentorp har 60 kor plus ungdjur som står i startgroparna att börja leverera till biogasanläggningen.

På så vis kommer vi att kunna få både värme el och på sikt fordonsgas.


På gården finns redan biogasbilar och nu ser vi fram emot att skaffa en biogastraktor.