Kulturspannmål

Kulturspannmål – för biologisk mångfald, djupa rötter, god härdighet och smak

 

Vårt intresse för att odla mer kulturspannmål började med att vi lärde oss att moderna spannmål med korta strån (för att undvika liggsäd), innebär att rotsystemet inte blir så välutvecklat och inte tränger ner i jordlagret lika djupt. 50 cm högt korn ger 50 cm djupa rötter nere i marken, 70 cm högt ger 70 cm och så vidare.


Kulturpannmål är mindre känsligt för torka, konkurrerar bra mot ogräset och nöjer sig med mindre gödsel samt ger även bra med halm. Halm behöver vi som strö till djuren på vintern och markens mikroliv gynnas av djupa, kraftiga rotsystem.

Kultursorterna ger dock inte lika mycket tröskad spannmål som de moderna sorterna, men innehållet i varje kärna har högre näringsvärden, mycket antioxidanter, vitaminer och mineraler.


Förr visste man att för att spannmål ska vara bra människoföda och djurforder så behöver man härma kärnans naturliga process vid groning, med blötläggning, varsam torkning och tid så att enzymer och mikronäringsämnen i spannmål och baljväxter frigörs. Fytinsyran behöver brytas ner. Viktigt är också att mjölet mals på en stenkvarn.


Se gärna föreningen Allkorns hemsida och Kerstin Fredlunds sida ”hiddeningrains.se för spännande, lärorik läsning.


Vi odlar bland annat svedjeråg, som ger ett fantastiskt gott mjöl och ger rikligt med halm även ett torrår som 2018.


Vi har dessutom fått tag på en äldre sort med vårkorn som vi hoppas ska utvecklas till en gårdsanpassad gröda inom cirka tre år, en evolutionär gröda. Det innebär att sorten inte är enhetlig och inte stabil utan utvecklas med odlingen och vårt speciella klimat på gården. Det anpassar sig efter jordens och platsen förutsättningar och hör till framtidens jordbruk genom att själv skapa den mångfald som krävs för ständig anpassning.

20220523 Här syns redan hur svedjerågen växer så det knakar. Nästan 1 m redan i maj jämfört med rågvetet i förgrunden som är ca 40 cm.