Rekarne Vattenbruk .
Fräkentorp är en del av Rekarne Vattenbruk AB som har en lokal för att odla Tilapia i hos oss. Det hela började i Guatemala där odlingssystemet utvecklats och hjälpt många husmödrarna där att bli självförsörjande på fisk och grönsaker även under torrperioderna.

Vi hade en tom ladugård som vi gärna ville hyra ut och såg fram emot verksamhet där. På den vägen är det.

Så nu simmar Tilapior omkring där i ett slutet kretslopp med växter = Akvaponi.
Ett cirkulärt system där 1 kg fiskfoder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Akvaponi är alltså fisk och grönsaksodling inomhus i ett slutet kretslopp.

Om man inte blandar in växter i systemet får man en RAS anläggning = recirkulerande akvatiska system där man istället byter ut en del av vattnet och tar vara på slammet som används som gödning någon annanstans.

Tilapia är en tålig fisk och världens mest odlade fisk. Den är helt enkelt väldigt lämplig för odling. God, smakar som gös/abborre, har 2 fina filéer och tycker om att leva lite trångt i stim. Den kommer naturligt från Nilen och kallas också Nilabborre. Ibland ont om vatten i floden, trångt och si och så med syretillförseln, då inväntar den lugnt att det ska börja regna igen.

Tilapian lever i ca 26 grader vilket innebär att man får anpassa även grönsaker och växter till den temperaturen.

För att hålla 26 grader i vår ladugård så fick vi Klimatklivetstöd för en biokolproducerande värmepanna. Vi får alltså både värme och biokol. Biokolet är ju en fantastisk kolsänka och vatten och näringsbuffrare när den plöjs ned på åkern.

Så det vi byggt upp i vår anläggning är en liten anläggning där vi kan visa upp olika principer för akvaponisk odling i en liten storskala som vi kallar det.

74 % av volymen fisk vi äter i Sverige är import (12kg/person och år äter vi i snitt och bara 6 % är odlad fisk från Sverige). Så, det behövs mycket mer inhemsk produktion. Dessutom undviker vi på detta sätt att utarma våra fiskevatten.

Att gå in i ett AB med nya spännande, duktiga människor är otroligt vitaliserande. Det finns faktiskt kompetenta människor även utanför närmaste lantbrukskretsen.

Vi får nu jobba med Björn, Professor Emeritus  KTH i Industriell ekologi och som jobbar mycket med just hållbara matsystem men även var Sveriges första professor i biogas.

Och så Peter som är kemiingenjör med världen som arbetsfält och som sen 40 år tillbaka bor i Guatemala och varit med om att ta fram akvaponi och säljer små anläggningar där.

Vår anläggningen är uppbyggd som en ekologisk anpassad matproduktion med kringkomponenter som biogas, biokol, solceller och andra nya tekniker som kommer att ingå som ett kretslopp i en ännu större klimatsmart och klimat- och resurseffektiv helhet med hållbarhet, landsbygdsutveckling, matsäkerhet och matkvalitet som vi nu gemensamt strävar efter.

Det ska vara enkelt och kul att göra bra saker!


Gilla gärna Rekarne Vattenbruk på facebook