Jordhälsa

Matjord innehåller mikroorganismer motsvarande upp till 100 – 125 g kol per kvadratmeter, eller drygt ett ton per hektar.

I ett gram jord lever flera miljarder bakterier, miljoner svampar, och tusentals små kryp.

Om man lägger ihop ytan av alla små partiklar i ett gram jord ger det en total yta av upp emot 2 kvadratmeter som utgör livsmiljö
för alla dessa mikroorganismer.


Vi gör vad vi kan för att gynna mikrolivet i jorden, genom att undvika plöjning till exempel.

Våra vallar ligger i 3 - 4 år och när vi bryter dem för att så in spannmål vårplöjer vi när det fortfarande är relativt kallt,
för då ligger maskarna djupare nere i jorden.


Mångfald är också viktigt. Helst ska det sås in 8 olika sorter, gräs och klöver samt djuprotade växter till exempel.