Solceller

Vi är solskördare!
I dubbel bemärkelse.

På åker och äng växer det tack vare solens strålar.


På våra tak har vi ininstallerat solpaneler som kan generera 160 kW elenergi från solen.

Solcellerna producerar hela årets förbrukning av el.


Nu pågår arbetet med att spara solenergi för att kunna användas även när solen inte skiner. 


År 2020 blev vi "Solcellshjältar i Mälardalen"