Ekologisk MjölkproduktionMjölkkorna är navet i vår verksamhet. Största delen av vår mark odlas för att få grovfoder till korna.


Våra fina hagar kräver många betande djur. Mularnas mångfald. Vattnet är en viktig resurs, för att producera en liter mjölk behöver kon dricka tre liter vatten. Ni som kommer hit och bor får, garanterat, lika fint vatten som vi ger till korna. Det mjuka fina källvattnet är så gott.

- Vi behöver inte köpa vatten på flaska i affären!


60 mjölkkor producerar omkring 8000 liter mjölk i snitt per år. Fet, fin och proteinrik mjölk som vi är mycket stolta över. En del av mjölken levereras via Arla till det lilla, mycket välrenommérade mejeriet Jürss mejeri i Hälleforsnäs för att bli exklusiva delikatesser. Vi skulle gärna vilja förädla vissa mejerivaror på gården - såsom ohomogeniserad mjölk, smör och grädde. 


Korna ger oss dessutom ungefär en kalv var per år. Dessa sparas på gården. Kvigkalvarna blir mjölkkor. Tjurkalvarna kastreras (blir stutar) som växer sig stora under drygt två år, på strandängarna och i ekhagarna.


Utöver detta så producerar korna värdefull gödsel.Den kommer att  passera vår biogasanläggningen för att sedan spridas ut på åkrarna igen

och så är kretsloppet slutet.


Mikrolivet i jorden, maskar, mikrober, bakterier och mykorrhiza älskar kogödsel och vallar. De bidrar alla till hög mullhalt som är en förutsättning för odling av nyttig och näringsrik mat.


Biokol är ett perfekt buffrande substrat för mikrolivet som kan öka både fukthalt och näringshalt i jorden. Biokolet gör jorden lucker och ser till att näringsläckage stoppas och dessutom binder det kol i marken för i alla fall 500 år framåt i tiden.

Gården drivs ekologiskt (vi är KRAV-anslutna) vilket innebär att all gödsel korna producerar använder vi till att gödsla åkrarna med. Vi använder inga som helst kemikalier eller hormoner och gmo skulle vi helst inte ens vilja kunna stava till. Korna går i öppna landskap som växelbetas med hästar. 


På sommaren går korna i hagarna precis som förrut, men istället för att ta in dem till lagårn för mjölkning två gånger per dag så sköter kossorna det helt själva idag.

Varje kossa bestämmer nu själv när hon vill bli mjölkad och går och ställer sig i kön till roboten när det passar henne.År 2018 installerade vi en biokolproducerande värmepanna. Värmen används till att värma upp en lokal där vi odlar fisk och grönsaker i akvaponi. Biokolet ska göra klimatnytta, näringbuffra åkermarken och höja mullhalten. Vi har fått stöd från Klimatklivet  till detta. 😊


År 2015 bygger vi upp en biogasanläggning på gården. Kornas gödsel kommer att rötas och kan ge värme, el och biogas

År 2014 fylldes hela vår fina stenladugård från 1872 med djur. Det tog ett tag att växa i den. 


År 2010, var förändingens år!

Vår nya mjölkrobot sattes i drift...


Fram till detta år var det gårdens bonde som var vår "mjölkmaskin" och vi stod i ett vägskäl mellan att expandera och investera eller att avveckla mjölkproduktionen.

Valet blev expansion. Vi köpte mer mark, ökade besättningen, byggde om lagårn till lösdrift och  installerade en mjölkrobot. Nu har vi en modern ladugård från 1872!