Fräkentorp Säteri

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


Vi får värme till den ena ladugården där det finns en akvaponi (fiskar och växt-och grönsaker i ett slutet  kretslopp)

från en biokolproducerande värmepanna.

Träflis från gården hettas upp till 800 grader och genom pyrolys bildas det gaser som ger värme och biokol som blir

en fantastisk restprodukt. En kolsänka!


Biokol har en enorm inre yta och fungerar både som hus och katalysator för mikrolivet i jorden. Biokol gör jorden lucker,

ökar syresättningen och gynnar tillväxten av fina rötter och mykorrhiza.


Bikol erbjuder skydd och mat till markens mikroorganismer, buffrar vatten och näringsämnen så att de inte lakas ur

utan finns där för växterna när de behövs.


Biokolets absolut bästa effekt är att det fastlägger luftens alltför höga halt av CO2 i marken som stabilt kol

med en halveringstid på cirka 5000 år.


1 ton biokol fastlägger omkring 3,6 ton CO2.


Biokolet mättas med näring för att sedan plöjas ned på åkrarna för att göra nytta nu och flera tusen år framåt.


Vi är klimatpositiva!

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS